Återvinningscentral i Floby bild1Återvinningscentral i Floby bild2

Floby

Öppettider återvinningscentral:

Tisdag och torsdag: 14:00 - 18:00

Första lördagen i varje månad: 09.00-12.00 (gäller ej röda lördagar)

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar utom Trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Återvinningscentralen hittar du på Ullenevägen 1, bakom ridhuset/reningsverket. 

Sortera säcken

Från och med 1 november 2021 tackar vi nej till säckar på återvinningscentralen.

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. Vi tar inte emot osorterat avfall.

Undantaget är lättflyktigt material som t ex sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Avfallet som lämnas på återvinningscentralen kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna. 

Några tips:

  • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
  • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

 

Fråga oss gärna på återvinningscentralen, vi finns för att hjälpa dig!