Återvinningscentralen i Stenstorp bild1Återvinningscentralen i Stenstorp bild2

Stenstorp

Öppettider återvinningscentral:

Måndag och onsdag 14.00-18:00

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar utom Trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Återvinningscentralen hittar du utmed gamla vägen mellan Stenstorp och Skultorp, mot Ranstad (gamla Skövdevägen).

Sortera säcken

Från och med den 3 februari 2020 tackar vi nej till säckar på Stenstorp återvinningscentral.

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. Vi tar inte emot osorterat avfall.

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Avfallet som lämnas Stenstorp återvinningscentral kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna. 

Några tips nedan:

  • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
  • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

 

Fråga oss gärna på Stenstorp återvinningscentral, vi finns för att hjälpa dig!

 

Med vänlig hälsning

Avfallshantering Östra Skaraborg