Återvinningscentraler utanför Skövde bild1Återvinningscentraler utanför Skövde bild2Återvinningscentraler utanför Skövde bild3Återvinningscentraler utanför Skövde bild4

Övriga återvinningscentraler

Övriga återvinningscentraler

I Skövde finns utöver Risängens återvinningscentral ytterligare 6 stycken återvinningscentraler, med begränsade öppettider och mottagning. Dessa återvinningscentraler är endast till för hushållens sortering. Företag hänvisas till XR Miljöhantering AB på Energivägen 12 i Skövde. 
 

De övriga återvinningscentralerna finns på följande platser:

Södra Ryd ÅVC På Västra Skogsrovägen, mittemot Spånvägen
Stöpen ÅVC

Längs vägen mellan Ulvåker och Stöpen, Allén 25

Tidan ÅVC På Vaholmsvägen 24, vid avloppsreningsverket
Timmersdala ÅVC På Bäckedalsvägen 10 
Värsås ÅVC Vid Värsås gamla reningsverk. OBS! Endast öppet lördag 09.00-12.00
Skultorp KÅVC På Industrigatan
 

Öppettider övriga återvinningscentraler:

Tisdag 17.00-20.00
Lördag 09.00-12.00
 

Återvinningscentralerna är stängda alla aftnar och helgdagar förutom Trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Grönt kort

Timmersdala: Innehavare av Grönt kort kan besöka återvinningscentralen under årets alla dagar mellan kl 07.00-21.00. Obs! Timmersdala ÅVC är fulltecknad med kunder. Endast personer med postadress Timmersdala kan anmäla sig till utbildning som utförs vardagar kl 17.00-19.00.

Värsås: Innehavare av Grönt kort kan besöka återvinningscentralerna under årets alla dagar mellan kl 07.00-21.00. 

Skultorp: Innehavare av Grönt kort kan besöka återvinningscentralen under årets alla dagar mellan kl 12.00-20.00. Gäller postnummerområde 541 55,541 56, 541 57.

Anmäl dig för utbildning på gröntkortutbildning.

För mer information om Grönt kort, se information grönt kort