Bild på återvinningscentralen Bångahagen i Mariestadbild1Bild på återvinningscentralen Bångahagen i Mariestadbild2

Mariestad

Bångahagens återvinningscentral är belägen på Marieforsleden 7 i Mariestad.

Återvinningscentralen är öppen:

Måndag 07.00 - 19.00
Tisdag - fredag 07.00 - 16.00

Lördagar

08.00 - 13.00 

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar utom Trettondagsafton och Valborgsmässoafton samt lördagar i juli.

Företag kan lämna sitt avfall på Bångahagens återvinningscentral mot avgift.