Återvinningscentralen i Mariestad bild1Återvinningscentralen i Mariestad bild2Återvinningscentralen i Mariestad bild3

Mariestad

Öppettider återvinningscentral:

Måndag - tisdag 07.00-16.00
Onsdag 07.00-19.00
Torsdag - fredag 07.00-16.00

Lördag

08.00-13.00 

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar utom Trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Återvinningscentralen är belägen på Marieforsleden 7.

Företag kan lämna sitt avfall på Bångahagens återvinningscentral mot avgift.

Sortera säcken

Från och med 1 februari 2022 tackar vi nej till säckar på återvinningscentralen.

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. Vi tar inte emot osorterat avfall.

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Avfallet som lämnas på återvinningscentralen kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna. 

Några tips:

  • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
  • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

 

Fråga oss gärna på återvinningscentralen, vi finns för att hjälpa dig!