Återvinningscentralen Heljeved i Vara bild1Återvinningscentralen Heljeved i Vara bild2Återvinningscentralen Heljeved i Vara bild3Återvinningscentralen Heljeved i Vara bild4Återvinningscentralen Heljeved i Vara bild5Återvinningscentralen Heljeved i Vara bild6Återvinningscentralen Heljeved i Vara bild7Återvinningscentralen Heljeved i Vara bild8

Vara

Öppettider återvinningscentral:

Måndag - onsdag 12.00-18.00
Torsdag 12.00-19.00
Fredag 10.00-18.00
Lördag 09.00-14.00

 

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar utom Trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Återvinningscentralen ligger på Fordonsgatan 6.

Obs! Ej företag! Endast privatpersoner får lämna avfall från det egna hushållet.

Sortera säcken

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. Vi tar inte emot osorterat avfall.

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Avfallet som lämnas på återvinningscentralen kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna. 

Några tips:

  • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
  • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

 

Fråga oss gärna på återvinningscentralen, vi finns för att hjälpa dig!