Enskilda Avlopp

Enskilda Avlopp

Enskilda avlopp är en benämning på de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.
En enskild avloppsanläggning kan bestå av en slamavskiljare (till exempel en trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs med efterföljande rening i form av en infiltrationsanläggning eller en markbädd.

Tömning av enskilda avlopp

För tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar ansvarar kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg. AÖS ansvarar även för latrinhämtning från permanent- och fritidsbostäder.

Tillstånd eller anmälan

Utförandet av en enskild avloppsanläggning är tillståndspliktigt eller i vissa fall anmälningspliktigt. Tillstånds- och anmälningsärenden i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro handhas av Miljösamverkan Östra Skaraborg. För liknande ärenden i Gullspång, Mariestad och Töreboda ansvarar  Miljö- och byggnadsförvaltningen i Mariestad och för Skara ansvarar Samhällsbyggnadskontoret.