Enskilda avlopp
Bild på en trekammarbrunn

Enskilda avlopp

Tömning av enskilda avlopp

För tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar ansvarar kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg. AÖS ansvarar även för latrinhämtning från permanent- och fritidsbostäder. Vill du veta mer om latrinhämtning i din kommun, se flik "Sop- och latrinhämtning".

Tillstånd eller anmälan

Utförandet av en enskild avloppsanläggning är tillståndspliktigt eller i vissa fall anmälningspliktigt. Tillstånds- och anmälningsärenden i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro handhas av Miljösamverkan Östra Skaraborg. För liknande ärenden i Gullspång, Mariestad och Töreboda ansvarar  Miljö- och byggnadsförvaltningen i Mariestad och för Skara ansvarar Miljö- och byggnadsnämnden.

AÖS anlitar PR Slamsugning AB för att utföra slamtömningen i samtliga medlemskommuner. Se kontaktuppgifter under "Kontakta oss".

Regler för tömning av slam 

I AÖS föreskrifter finns de krav som gäller för att tömning ska kunna ske på ett bra sätt. Här är en sammanfattning:

  • Tömningen sker enligt entreprenörens schema, se tömningsschema.
  • Slutna tankar töms vid behov men minst en gång om året. Beställs hos entreprenören.
  • Extra tömningar av slamavskiljare eller slutna tankar kan du beställa via telefonnummer till höger.
  • AÖS föreskrifter och hämtningsanvisningar ska följas.

 

Avgifter för tömning av slam

Avgifterna anges i avfallstaxan vilken finns tillgänglig på sidan Avgifter.

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00