Enskilda Avlopp

Latrin

Latrin hämtas på olika sätt, bland annat  beroende var huset är beläget, på områdets utformning och antalet fritidshus. AÖS anlitar i de flesta fall en entreprenör för latrinhämtningen. Ibland kan det vara samma entreprenör som hämtar soporna. Latrinhämtning från permanentbostäder sker ibland i samband med sophämtningen.
  

Avgifter för latrinhämtning

Avgifterna anges i Renhållningstaxan vilken finns tillgänglig på sidan "Avgifter", länk du finner till höger.
Länkar