Avgifter

I dokumentet till höger finner du mer information om avgifter för villaboende, fritidshus, bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar med flera.