Sluttäckning

Avfallshantering Östra Skaraborg handlägger sluttäckningen av deponier i fem av medlemskommunerna. Arbetet bedrivs enligt tidsplaner och villkor som är fastställda av länsstyrelsen och görs för att täta soptipparna så att så lite regnvatten som möjligt kan tränga ned till soporna som är deponerade. Soptipparna kommer att finnas kvar under lång tid och det är viktigt att de orsakar så liten påverkan som möjligt på den omgivande miljön.
Slutäckningen innebär att deponierna formas och påförs ett upp till två meter tjockt lager av olika material. Delar av de material som används kan t.ex. bestå av schaktmassor, betongkross eller andra liknande restprodukter. Under fliken "Mottagningskriterier" till vänster kan du läsa mer om vilka material vi kan använda för sluttäckning.