Avgifter - sluttäckningsmaterial

Avgifter för leverans av avfall som är lämpligt för sluttäckning fastställs från fall till fall beroende på avfallsslag, mängd, tidplan och behov av olika material vid respektive deponi. Läs gärna mer om reglerna för sluttäckningsmaterial under rubriken "Mottagningskriterier" innan du begär prisuppgifter. Kontaktuppgifter finner du till höger.