Om Risängens Avfallsanläggning

Risängens avfallsanläggning är belägen omedelbart öster om Volvo, Östra fabriken.

Risängens avfallsanläggning har varit i drift sedan 1940-talet och totalt har det deponerats cirka 1,5 miljoner kubikmeter avfall på platsen.

Arbetet med sluttäckning beräknas pågå ytterligare ca 20 år och syftar till att deponin ska orsaka så liten miljöpåverkan som möjligt.

Nuvarande verksamhet på Risängens avfallsanläggning:

  • återvinningscentral för hushåll
  • sluttäckning
  • mellanlagring.

Öppettider för företagen att lämna avfall till sorteringsanläggningen:

Måndag – fredag, klockan 07.00 - 15.30

Avgifter för sortering och leverans av sluttäckningsmaterial framgår av dokumentet Mottagningsavgifter vid Risängens avfallsanläggning, som du hittar till höger. Avgifter för sluttäckningsmaterial fastställs huvudsakligen från fall till fall beroende på avfallsslag, mängd, tidplan och behov av olika material. Läs mer om reglerna för sluttäckningsmaterial i dokumentet "Mottagningskriterier Risängen" innan du begär prisuppgifter. Kontaktuppgifter finner du till höger.

Återvinningscentralens öppettider finner du under fliken Återvinningscentraler.