Höstfärgade träd på en grön kulle

Information, taxa och avgifter

Här hittar du information om följande:

Avfallsnytt: Vår informationstidning

Avfallstaxa och avgifter

E-tjänster och blanketter

Fakturor kund

Fakturor leverantör

Renhållningsordning: Avfallsföreskrifter och avfallsplan

Självservice

Sluttäckning: Information, dokument och blanketter

Statistik

Visselblåsning

Information in English

Avfall Sveriges ordlista