Höstfärgade träd på en grön kulle

Information, taxa och avgifter

Under menyn och på sidan hittar du information om följande:

  • Avfallsnytt: Vår informationstidning 
  • Avgifter: Information om avfallstaxa och avgifter
  • E-tjänster och blanketter
  • Faktura kund och leverantör
  • Renhållningsordning: Avfallsföreskrifter och avfallsplan
  • Sluttäckning: Information, dokument och blanketter
  • Statistik
  • Visselblåsning
  • Information in English
  • Länk till Avfall Sveriges ordlista