Avfallsnytt tillgänglighetsanpassat format

Här kan du läsa det aktuella numret av Avfallsnytt (december 2022). Tidigare nummer finns på sidan som dokument.

Analysen visar på succé för Sortera säcken

För ett år sedan var mer än hälften av restavfallet på Bångahagens återvinningscentral felsorterat. Nu har en uppföljning gjorts efter att Sortera säcken införts.Numera är 89 procent av restavfallet rätt sorterat. -Starkt jobbat Mariestad, säger Christina Storm, återvinningschef vid Avfall Återvinning Skaraborg, A&ÅS.

Sortera säcken innebär att avfall som lämnas ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare.Detta till skillnad mot tidigare när allt kunde slängas i en säck vilket gjorde att mycket avfall hamnade fel.

-Siffrorna talar sitt tydliga språk. Innan Sortera säcken var över hälften av restavfallet felsorterat. Ett år senare hamnar nästan 89 procent i rättt container. Det visade vår plockanalys tidigare i höstas, förklarar Christina Storm.

Samtidigt har mängden plastförpackningar ökat med 60 procent och textilierna har ökat med 50 procent. Avfallet som kommer in sorteras rätt. Förutom att det är bra för miljön innebär det också en ekonomisk vinst. Tidigare var den årliga mängden restavfall närmare 2.200 ton. Nu blir det en halvering  vilket innebär en kostnadsbesparing på närmare en miljon kronor. -Vi har goda erfarenheter från alla återvinningscentraler där vi infört Sortera säcken, säger Christina som berättar att personalen finns på plats för att hjälpa till. Vi finns till för våra kunder och det handlar inte om övervakning. Är du tveksam, så tveka inte att fråga.

Åtta återvinningscentraler har infört sortera säcken: Stenstorp, Falköping,  Skara, Karlsborg, Floby,  Hjo, Götene samt Mariestad. Näst på tur är Vara i början av januari och Risängen den 1 februari.

Vi inleder en ny serie i Avfallsnytt: ”FÖLJ SOPAN”. I detta nummer tar vi reda på vad som händer med dina plastförpackningar som du slänger. Häng med!

Släng din plastförpackning, men vad händer sen?

Du slänger din plastförpackning som kanske har innehållit juice eller druvor i en container. Gott så, men vad händer sen? Chansen är stor att din förpackning hamnar hos Svensk Plast-återvinning i Motala som driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar. Alla plastförpackningar du har hemma sorteras som plast, oavsett om det är hård- eller mjukplast. Varje år kommer cirka 200 000 ton plastförpackningar ut på den svenska marknaden (förpackningar som omsluter de varor du och jag köper).

När din plastförpackning väl landat i återvinningscontainern samlas det ihop och all plast pressas till kubikmeter stora balar. Dessa levereras sedan till Svensk Plaståtervinning i Motala. Här sorteras förpackningarna utifrån plastsort och eventuellt även utifrån färg.

Blir nya förpackningar

Den sorterade plasten skickas sedan till någon av Svensk Plaståtervinnings köpare som tvättar och granulerar plasten. Av granulatet blir det sedan nya förpackningar eller andra plastprodukter. På det sättet sluts kretsloppet. Plastförpackningar som inte kan återvinnas i anläggningen eller som har slängts i hushållsavfallet bränns och blir till energi. Det betyder att de inte återvinns till nya plastprodukter, ett slöseri med jordens resurser. Plast är ett fantastiskt material med unika egenskaper som gör vårt moderna samhälle möjligt. När vi tar hand om den på ett ansvarsfullt sätt har den en framtid även för kommande generationer.

Pontus Düring är ny förbundsdirektör

Avfall & Återvinning Skaraborg har fått en ny förbundsdirektör.

Pontus Düring efterträdde Lars Persson på posten i augusti. Jag har kommit till en spännande organisation som både är professionell och inriktad på framtiden, förklarar han.

Pontus Düring bor i Skultorp med fru och två barn. Han har ett förflutet som militär i närmare 20 år, på P4 i Skövde. Han har också jobbat inom Räddningstjänsten och med olika kommunala uppdrag. Han ser fram emot sin nya yrkesbana och anser att hela branschen går en mycket spännande tid till mötes.

 – Vi jobbar med viktiga frågor som blir alltmer aktuella. Bland annat kommer det ny lagstiftning framöver där vi kommer att ta över förpackningsinsamlingen. Det är en av de stora frågorna vi jobbar med för stunden, förklarar han. Han ser sig själv som ödmjuk och prestigelös och han vill fortsätta att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna.

 – Det är viktigt att lyfta medarbetarna på ett positivt sätt. Dagens moderna återvinningscentraler är långt ifrån forna tiders ”soptippar”. Vi ska arbeta tillsammans för ett hållbart samhälle och föra Avfall & Återvinning Skaraborg in i framtiden.

Ohlssons: ny entreprenör i flera av våra kommuner

Från och med 1 mars 2023 blir det en ny entreprenör, Ohlssons AB, som ska ta hand om sophämtningen i Skara och Falköping.

Den 1 januari 2024 tillkommer även Götene, Vara, Essunga och Grästorp. Ohlssons AB arbetar med allt inom renhållning, entreprenad och transport och har uppdrag i ett 30-tal kommuner runtom i Sverige. Koncernen sysselsätter ungefär 670 personer, varav två tredjedelar är anställda i Ohlssons AB. I hela koncernen ingår även ett flertal andra företag.

Tack för att du är rädd om oss!

SOM FASTIGHETSÄGARE ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning hela vägen fram till och runt sopkärlen. Det underlättar för oss att dra kärlen och det minskar risken för att vi halkar och skadar oss. 

Hantera julskräpet rätt

  •  Julgranar sorteras som grenar och ris och kan lämnas på din   återvinningscentral.
  •  Julklappspapper sorteras som pappersförpackningar.
  •  Paketsnöre sorteras som restavfall och läggs i soppåsen.
  •  Trasig julbelysning lämnas som elavfall.
  •  Värmeljuskoppar av aluminium lämnas som metallskrot. Tänk på att lösgöra vekeshållaren  innan du sorterar behållaren (aluminium). Vekeshållaren (stål) sorteras också som metall-skrot men måste vara frigjord från behållaren.