Avfallstaxa och avgifter

På denna sida hittar du information om följande:

  • Avfallstaxa: Gäller avgifter för villaboende, fritidshus, bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar med flera.
  • Mottagningsavgifter för sluttäckningsmaterial och verksamhetsavfall.

 

Läs mer i våra dokument på sidan.

Vid frågor om bland annat fakturaärenden och abonnemang, se fliken Kontakt.