E-faktura företag

Faktura till Avfall & Återvinning Skaraborg

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska.

Detta innebär att alla leverantörer till Avfall & Återvinning Skaraborg, måste skicka e-fakturor från och med 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen. Vill du läsa mer om lagen? Se länk DIGG till höger på sidan.

Hur påverkas du som är leverantör av lagen om e-fakturor?
Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Avfall & Återvinning Skaraborg, så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor ska skickas till oss via PEPPOL nätverket och ska vara antingen i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura. Tjänsteleverantör för PEPPOL är CGI och för Svefaktura är det InExchange.

Så här gör du

Kan ni skicka e-fakturor via ert affärssystem?
Har du aldrig skickat en e-faktura till Avfall & Återvinning Skaraborg tidigare? Hör med din affärssystemleverantör vilka möjligheter de erbjuder. Det flesta systemleverantörer kan idag skicka e-faktura. Informera er systemleverantör att ni vill skicka genom PEPPOL nätverket, alternativt gör ni ändringen själva direkt i ert system.

Kan ni inte skicka e-fakturor idag?
Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor och vill använda en fakturaportal? Klicka på länken Fakturaportal (länk på sidan). Där erbjuder vi två olika kostnadsfria tjänster där du kan registrera fakturan manuellt.

E-faktura adressuppgifter
A&ÅS PEPPOL ID är: 0007:2220001206

Format:

  • PEPPOL BIS Billing 3
  • Svefaktura 1.0.

 

(OBS! Från och med 1 april 2021 önskar Avfall & Återvinning Skaraborg enligt SFTI:s rekommendationer enbart ta emot e-faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3)

Kontakta er samarbetspartner för e-fakturering för att (ansluta er till) och sända via PEPPOL-nätverket.

Obligatorisk fakturareferens för Avfall & Återvinning Skaraborg
Alla leverantörsfakturor som inkommer till Avfall & Återvinning Skaraborg ska innehålla en giltig fakturareferens, 854+2 siffror. Referensen lämnas vid beställningstillfället.