Fakturor leverantör

Faktura till Avfall & Återvinning Skaraborg

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska.

Detta innebär att alla leverantörer till Avfall & Återvinning Skaraborg måste skicka e-fakturor från och med 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen. Vill du läsa mer om lagen? Se länk till DIGG.

Här kan du läsa mer om hur man kan skicka en faktura till Avfall & Återvinning Skaraborg.

Hur påverkas du som är leverantör av lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Avfall & Återvinning Skaraborg, så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor ska skickas till oss via PEPPOL nätverket och ska vara antingen i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura. Tjänsteleverantör för PEPPOL är CGI och för Svefaktura är det InExchange.