Avfallsföreskrifter och hämtningsanvisningar

Föreskrifterna tillsammans med anvisningarna innehåller bestämmelser om hur hushållsvfallet i medlemskommunerna ska hanteras. I dokumenten på sidan kan du läsa mer om vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på de olika aktörerna.