Avfallsplan

Avfallsplanen utgör ett övergripande dokument som riktar sig till alla som bor och verkar inom förbundets geografiska område.

Avfallsplanen är att likna vid en kommunal översiktsplan. Avsikten är att de olika aktörerna ska använda avfallsplanen som hjälp och inspiration i sitt egna miljö- och avfallsarbete. 

Avfallsplanen innehåller tre huvudmålsättningar med tillhörande delmålsättningar. Huvudmålsättningarna är: 
 1. Begränsad miljöpåverkan
 2. Mindre avfallsmängder
 3. Giftfri miljö

Målsättningarna återfinns i planens tredje kapitel. Avfallsplanen kan laddas ner via länk till höger.