Självservice

(Sidan är under uppbyggnad)

Kundservice (utebliven tömning, abonnemang, fakturafrågor etc.)

Ansökan om uppehåll

Ansökan om delat kärl

Ansökningar som handläggs av miljömyndigheten i respektive kommun

E-faktura, anmälan för privatperson