Ny avfallstaxa från 1 januari 2020

Den 1 januari höjs avgifterna för sophämtning. Avgiftshöjningen är en anpassning till ökade kostnader. För att se hur din avgift påverkas se Avfallstaxa AÖS 2020.