Ny avfallstaxa från 1 januari 2019

Den 1 januari höjs avgifterna för sophämtning, omhändertagande av latrin samt tömning av enskilda avlopp. Avgiftshöjningen är en anpassning till ökade kostnader. För att se hur din avgift påverkas se ”Avfallstaxa AÖS 2019” Avfallstaxa AÖS 2019