Digital post, Kivra, min myndighetspost etc.

Sedan juli månad har vi möjlighet att skicka fakturor och annan post till digitala brevlådor. Detta gäller endast privatpersoner som har valt att få myndighetspost till digital brevlåda.
Om ni har fått digital post från oss och istället vill ha posten skickad via "papperspost" måste du själv gå in och ändra inställningarna i din digitala brevlåda. Om du är osäker på hur man gör, kontakta din leverantör för digital brevlåda för instruktioner.