Vi har publicerat en ny E-tjänst på hemsidan

Vi har ersatt nedanstående två blanketter till en E-tjänst: 

* Ansökan om uppehåll i sop- och latrinhämtning               

* Ansökan om uppehåll slamtömning          

Ansökan görs via E-tjänsten (ej i blankettform):

Ansökan om uppehåll i sophämtning, latrinhämtning och slamtömning

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00