Vi har publicerat en ny E-tjänst på hemsidan

Vi har ersatt nedanstående två blanketter till en E-tjänst: 

* Ansökan om uppehåll i sop- och latrinhämtning               

* Ansökan om uppehåll slamtömning          

Ansökan görs via E-tjänsten (ej i blankettform):

Ansökan om uppehåll i sophämtning, latrinhämtning och slamtömning