Europa minskar avfallet-veckan: 16-24 november

Europa minskar avfallet för elfte året i rad! Årets tema är Utbildning och kommunikation kring att minska avfallet. Temat fokuserar på informations- och utbildningsinsatser för att väcka allmänhetens intresse på avfallsminimering, samt kommunikationsinsatser för att nå en specifik eller bred målgrupp för att sprida kunskap om hur man bäst kan minska sitt avfall. Avfall Sveriges fokus blir kring textil. 

2019 går Europa minskar avfallet av stapeln 16-24 november.

Se Avfall Sveriges kortfilm (ca 1 minut) med 10 sätt att minska ditt avfall!

 

Läs gärna mer här:

Avfall Sverige

Sopor.nu

Naturvårdsverket (Textilsmart)

 

 

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00