Bild på tidningen avfallsnytt

Förtydligande angående artikel i vårens Avfallsnytt

Tyvärr är informationen i senaste Avfallsnytt otydlig avseende vilka kärl som avses och som ska ha ett inbördes avstånd på 50 cm (sida 3 ”Håll avståndet”).

Ni som har kärl med lock där öppningen varit vänd från sopbilen ska även i fortsättningen placera kärlen med lockens öppning vända från sopbilen. Ni skall alltså inte vända dem och ni behöver inte ha dem 50 cm isär.