Nyheter

Frekvensstudie

GoPro

Under vecka 8 genomför vi frekvensstudier av sophämtningen i centrala Skövde. Studien görs med hjälp av så kallade Gopro-kameror som bärs av chaufförerna och avsikten är att kartlägga sophämtningsprocessen ur ett fordonsperspektiv. Aktiviteten är ett delmoment i ett pågående utvecklingsprojekt tillsammans med Volvo ATR, GeesinkNorba och Högskolan i Skövde. Projektet syftar till att lägga grunden för framtidens halv- och helautomatiserade fordonslösningar inom avfalls- och återvinningsområdet.