Grattis Hjo återvinningscentral!

Kritik på teknik 2019

Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning i 102 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering.

Undersökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

"Återvinning: Nöjdheten med återvinningscentralen liknar den för hämtning av hushållsavfall, en majoritet av in­vånarna är nöjda för samtliga deltagande kommu­ner. Här placerar sig Hjo, en landsbygdskommun, på första plats."

Refererar ovanstående text till skr.se enligt länk nedan.

Källa: SKL:s rapport "Kritik på teknik 2019"

Läs gärna mer här:

Hjo.se

Kritik på teknik 2019 (kap 4 "Avfall och avfallshantering")

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00