Gullspångs kommun

Mycket bra sortering av matavfall !

Sedan november förra året sorterar de flesta villahushållen i Gullspångs kommun sitt matavfall. Den 9 januari kontrollerade Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) matavfallet från ett slumpmässigt antal utvalda villahushåll. Resultatet var fantastiskt bra med närmare 99 procent renhet på matavfallet. Kontrollen visade också att varje hushåll i snitt lämnade 7,2 kg matavfall under en fjortondagarsperiod. AÖS omvandlar matavfallet till fordonsgas och bakgrunden till att det måste vara välsorterat är att restprodukten används som ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Att sortera matavfall följer ett nationellt miljömål som AÖS arbetar för att nå i Gullspångs kommun och övriga medlemskommuner i förbundet.