Information om faktura för sop- och latrinhämtning i Skara kommun

Den 1 april 2021 förändrades faktureringen av sop- och latrinhämtning i Skara kommun.

Fakturorna kommer i fortsättningen att skickas från AÖS istället för Skara energi som fram tills nu har skött faktureringen av avgifter för sophämtning i Skara kommun.

Vi ber våra kunder i Skara kommun att uppmärksamma att betalningen sker till nytt bankgironummer 5080-6199.

Autogirokunder behöver lämna nytt medgivande på särskilt utskickad blankett.       

E-fakturakunder förs över till AÖS automatiskt.

Vid frågor kontakta oss på info@avfallskaraborg.se eller 0500-498185