Invasiva växterbild1Invasiva växterbild2Invasiva växterbild3Invasiva växterbild4

Invasiva växter

Bekämpning av invasiva främmande växter.

Enligt lagstiftning ska invasiva främmande växter bekämpas för att inte ytterligare spridas i den svenska naturen.

En del av dessa växter finns i våra svenska trädgårdar.

För mer information, läs nedan:

Invasiva växter