Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

Invasiva växter

Bekämpning av invasiva främmande växter enligt ny lagstiftning.

Enligt ny lagstiftning ska invasiva främmande växter bekämpas för att inte ytterligare spridas i den svenska naturen.

En del av dessa växter finns i våra svenska trädgårdar.

För mer information, läs här:

Invasiva växter