Kundundersökning

Nöjda kunder hos AÖS !

Under våren genomförde vi en kundundersökning för att mäta nöjdheten kring avfallshanteringen i våra medlemskommuner. Hela 83 procent av kunderna uppgav att de är nöjda eller mycket nöjda med avfallshanteringen.

"Det är ett mycket bra resultat", säger förbundschef Lars Persson.

Kunderna ombads även att beskriva AÖS med tre ord som tillsammans bildar ett så kallat ordmoln.