Nyheter

Kundnöjdhetsmätning på gång - Hjälp oss att bli bättre

Nöjda kunder är en viktig ledstjärna för AÖS och vi vill få en bild av hur du uppfattar avfallshanteringen i din kommun och hur du vill att avfallshanteringen ska förbättras.

Vi genomför en kundundersökning och bli därför inte förvånad om du är en av våra slumpmässigt utvalda kunder som fått en enkät i brevlådan. Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i enkätens följebrev.