Kundnöjdhetsmätning på gång

Hur tycker du att vi sköter oss? Nöjda kunder och god service är viktigt för oss. Vi vill få en bild av hur du uppfattar avfallshanteringen i din kommun och hur du vill att avfallshanteringen ska förbättras.

Vi genomför nu en kundundersökning. Bli därför inte förvånad om du är en av våra slumpmässigt utvalda kunder, som fått en enkät i brevlådan.

Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du tar dig tid att besvara enkäten.

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget Utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i enkätens följebrev.

Här kan du besvara enkäten och hitta mer information: Kundenkät 2023