Nyheter

Kundnöjdhetsmätning

Tryckfelsnisse !

Tyvärr saknas sidan 8 i den tryckta enkäten. Vi skickar därför ut en ny enkät under nästa vecka som vi ber dig svara på och skicka in. Använd det nya svarskuvertet med grön text när du skickar in dina svar. Om du har svarat på den webbaserade enkäten behöver du inte svara igen.

Stort tack för din förståelse och engagemang!