Insamling lantbruksplast

Insamling lantbruksplast

Under vår och höst finns möjlighet för lantbrukare och djurägare att lämna förbrukad lantbruksplast hos Svepretur.

Vår: period maj till juni

Se mer information på Svepreturs hemsida.

Observera att våra återvinningscentraler ej har möjlighet att ta emot denna typ av plast.