Insamling lantbruksplast

Under vår och höst finns möjlighet för lantbrukare att lämna förbrukad lantbruksplast hos Svepretur.

Vår:   period maj till augusti
Höst: period september till november

Se mer information på Svepreturs hemsida.

Observera att våra återvinningscentraler ej har möjlighet att ta emot denna typ av plast.