Nyheter

Matavfall för flerbostadshus

Informationsmöten

Under februari genomför vi 19 informationsmöten på olika platser i medlemskommunerna enligt särskild inbjudan till privata flerbostadshus. Vi presenterar bland annat de förutsättningar och krav som gäller inför start av matavfallssortering. Första veckans möten hölls i Karlsborg, Hjo och Falköping och den första fastighetsägaren har redan anmält sitt intresse för att starta sorteringen.