Nyheter

Matavfall för flerbostadshus

Många informationsmöten under februari

Under februari har vi träffat representanter för privata flerbostadshus vid sammanlagt 19 informationsmöten. Ämnet var den stundande sorteringen av matavfall och vid mötena betonades vikten av att alla hyresgäster måste informeras om hur de ska sortera sitt matavfall. Totalt var 920 fastighetsägare inbjudna till informationsmötena, varav 260 deltog. Av dessa har ett antal redan startat sorteringen och andra har anmält att de börjat att informera sina hyresgäster.

Nya informationsmöten kommer att hållas inom en snar framtid och då huvudsakligen på kvällstid.