Förslag till nya gemensamma avfallsföreskrifter 2023

Från den 7 juni t.o.m den 14 augusti är det utställning av nya gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundets 13 medlemskommuner.

Mer om förslag till nya gemensamma avfallsföreskrifter och en övergripande beskrivning av förändringarna kan man läsa här.

Se även kungörelse under anslagstavlan.