Nya regler om transport av farligt gods

Litiumbatterier

På grund av nya bestämmelser för transport av farligt gods ber vi dig tejpa över blottade batteripoler på dina litiumbatterier innan du lägger dem i återvinningsbehållaren.

Litiumbatterier återfinns i bland annat i konsumentapplikationer och förekommer i knappceller såväl som i cylindriska högeffektbatterier. De finns även i 9Volts-utförande för strömförsörjning av brandvarnare m.m.