Ohlssons ny renhållningsentreprenör för Avfall & Återvinning Skaraborg

Den 27 februari får Skara och Falköping en ny entreprenör för insamling av hushållsavfall och latrin. Den nya entreprenören, Ohlssons AB, har lång erfarenhet från liknande uppdrag runtom i Sverige och påbörjar nu sitt samarbete med Avfall & Återvinning Skaraborg.

”Vi är tacksamma över att ha fått förtroendet från Avfall & Återvinning Skaraborg att utföra insamlingen av hushållsavfall och är förväntansfulla inför ett bra samarbete med invånarna i Falköping och Skara.”, säger Robert Axelsson, renhållningschef i region mitt på Ohlssons AB.

Även Mikael Thörnberg, operativ insamlingschef på Avfall & Återvinning Skaraborg, ser fram emot uppdraget:

”Nu ser vi fram emot starten och det nya samarbetet. Det har jobbats mycket från bägge parter för att vi ska få en så mjuk övergång som möjligt och att våra kunder inte ska bli drabbade av driftstörningar.”, berättar Mikael.

På grund av ruttoptimeringar för en minskad klimatpåverkan kommer några abonnenter att få ändrad tömningsdag. De abonnenter som berörs av en ändrad tömningsdag får ett brev hem i brevlådan. Resterande abonnenter behåller sin befintliga tömningsdag. 

Information om samtliga tömningsdagar och driftsinformation finns i A&ÅS app Mitt avfall Skaraborg. Driftsinformation kommer även att finnas tillgänglig på ohlssons.se/renhallning och avfallskaraborg.se.

Insamlingen av hushållsavfall är en viktig samhällsfunktion som hjälper kommunerna att bli mer hållbara. Genom att sortera avfallet korrekt kan det återvinnas och användas till nya produkter samtidigt som det sparar energi och minskar koldioxidutsläppen.

”Vi har ett stort förtroende för Ohlssons då de har gedigen erfarenhet och bra rutiner runt den här typen av uppdrag.”, avslutar Pontus Düring, förbundsdirektör på Avfall & Återvinning Skaraborg.