Returpapper

Den 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper. Ansvaret för insamling och återvinning går därmed över till kommunalförbundet. Med returpapper avses gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker.

Mer information om returpapper: se Returpapper under Sop- och latrinhämtning.