Nyheter

Samtidig tömning av grönt och brunt kärl

Sidlastare med två fack

Den 2 juni tog vi vår första tvåfacks sidlastande sopbil i bruk för sophämtningen i Skövde. Fordonet är försett med en skiljevägg som innebär att vi kan tömma både det bruna och det gröna sopkärlet utan att blanda mat- och restavfallet.