Slamsugning i Falköpings kommun

Från och med den 1 januari 2019 tar Avfallshantering Östra Skaraborg över fakturering gällande tömning av enskilda avlopp i Falköpings kommun.

PR Slamsugning AB kommer fortfarande att tömma ditt enskilda avlopp men fakturan skickas från Avfallshantering Östra Skaraborg.

Vid frågor om utförd tömning kontakta PR Slamsugning AB: telefonnummer: 0500 -41 23 00, 0515 -138 46. 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning