Slamtömning Vara kommun

Fr.o.m. 230101 utför PR Slamsugning AB tömning i Vara kommun.

T.o.m. 221231 utför Ragn-Sells tömning i Vara kommun.

Här kan du läsa mer om Enskilda avlopp.