Sortera säcken

Från och med den 1 februari tackar vi nej till säckar på Karlsborg återvinningscentral.

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. Vi tar inte emot osorterat avfall.

Undantaget är lättflyktigt material som t ex sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Avfallet som lämnas på Karlsborg återvinningscentral kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna. 

Några tips:

  • Sortera ditt avfall innan du åker till Karlsborg återvinningscentral.
  • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

 

Fråga oss gärna på Karlsborg återvinningscentral, vi finns för att hjälpa dig!

Karlsborg återvinningscentral

 

Med vänlig hälsning

Avfallshantering Östra Skaraborg