Start för Grönt kort på Värsås ÅVC

Nu kan du anmäla dig!

Den första februari hölls första kursen i Grönt kort vid Värsås ÅVC.
Denna ÅVC är den fjärde i ordningen inom AÖS som öppnar för Grönt kort.
Öppettiderna är 7-21 alla dagar för kunder med Grönt kort.

Kunder som är intresserade att få Grönt kort kan anmäla sig för utbildning via www.grontkortavfall.se