Afrikansk svinpest

Ta inte med afrikansk svinpest till Sverige!

De senaste åren har afrikansk svinpest (ASF) spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde. Till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien.

Sjukdomen är ett stort hot mot tamgrisar och vildsvin, men ofarlig för människor.

Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror.

Så här kan du hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprider sig:

  • Lämna aldrig matrester ute i naturen eller mata grisar med det.
  • Lägg istället matavfallet i din bruna påse om du sorterar matavfall, eller i soppåsen. 

 

För mer information, se länk till Jordbruksverket.

 

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00