Tillfällig ändring av telefontid AÖS kundtjänst, egen regi

Fr.o.m 5/11 t.o.m 31/1 2019 kommer AÖS kundtjänst med telefonnummer

0500-49 81 85 ha ändrad telefontid.

Vi svarar på era frågor vardagar mellan kl.09.00-11.00 samt 13.00-15.00.

Vi tar gärna emot ert ärende via e-post: info@avfallskaraborg.se.