Tömning underjordsbehållare

Remondis AB kommer på AÖS uppdrag från och med 1 november att börja tömma mat- och restavfall från underjordsbehållare.

Kunder med underjordsbehållare kommer inte att märka någon skillnad, då det blir samma hämtningsdagar och intervaller.

Vid frågor vänligen kontakta Remonids kundtjänst på telefonnummer 0504-791300.

AÖS vill samtidigt passa på att tacka XR Miljöhantering för den tid de på ett utmärkt sätt ansvarat för tömning av underjordsbehållare

Mer information om underjordsbehållare: se Underjordsbehållare under Sop- och latrinhämtning.