Uppehåll gällande mottagning av textilier

Från och med fredag den 24 april tar AÖS inte emot textilier vid återvinningscentralerna. Anledningen är att mottagaren Björkåfrihet inte längre kan sälja detta i sina butiker p g a Corona. Kunder ombeds spara textilierna hemma så länge och återkomma med dessa när insamlingen är igång igen.

För mer info, läs här:

Pressmeddelande Björkåfrihet

 

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00