Upphandling

Impregnerat träavfall

AÖS upphandlar borttransport och omhändertagande av impregnerat träavfall från våra återvinningscentraler. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på denna hemsida

Välkommen att lämna anbud !